Кирүү укуктарынын каталары

Сизге send a message to multiple users at once, төмөнкү себеп менен уруксат жок:

Аракети сиз запросили поциент нарын топ: Администраторлор.

"https://ky.bywiki.com/wiki/Атайын:MassMessage" булагынан алынды